CAVIAR HOUSE BELGIUM

EEN MERK WORDT GEBOREN:

Caviar House

CAVIAR HOUSE

DE FAMILIE REBEIZ, DE VIRTUOZEN VAN KAVIAAR

DE ROL VAN HET TOEVAL.

In 1950 proefde Georges P. Rebeiz, samen met enkele vrienden, twee dozen Iranese kaviaar die hij ten geschenke had gekregen. Het viel hem op dat deze zwarte eitjes zijn tafelgenoten in vervoering brachten. Kaviaar is zeer zeldzaam, zeer duur en komt van ver!

Luxe, mysterie en zeldzaamheid: drie elementen bijeen om de passie op te wekken. Deze passie, gesproten uit het toeval, kreeg vaste vorm in de eerste Caviar House winkel te Kopenhagen.

DE ONTSLUIERING.

Al heel vlug neemt Georges P. Rebeiz geen vrede met de loutere verkoop van kaviaar. Hij trekt naar Iran en de Sovjet-Unie en doorkruist onvermoeid de visplaatsen van de Kaspische Zee en de voorouderlijke installaties van de vissers op steur. Geleidelijk aan ontdekt hij de geheimen van dit, boeiend universum. De rijke verscheidenheid van de kaviaarsoorten wordt bepaald door de fijnheid van de korrel en de grootte van de vissen. Hij leert er het belang inzien van de verpakking alsook de verschillende eisen die worden gesteld aan de kwaliteit. Dit langzaam verworven professionalisme is de sleutel geweest, die de deur heeft geopend van het zeer gesloten salon van de invoerders.

Vanaf dit tijdstip tot in 1970 ontwikkelt Georges P. Rebeiz, vanuit Kopenhagen, een handelsactiviteit in kaviaar (en in andere fijne voedingswaren) op internationaal niveau. Zijn klantenbestand breidt zich heel snel uit naar de Luchtvaartmaatschappijen, de groothandels, de wederverkoop en tenslotte naar de exclusieve invoerders toe. Zo legt hij de grondvesten voor de ontsluiting en de ontwikkeling van Caviar House. Ook de tweede stap in deze ontwikkeling is een product van het toeval. Tijdens een zakenreis wordt Georges P. Rebeiz door slechte weersomstandigheden gedwongen enkele uren te wachten in de luchthaven van Genève-Cointrin. Hij bezoekt er de transitwinkel en maakt een ruwe inventaris op van het aanbod. Daarop neemt hij contact op met de directie van de luchthaven. In mei 1972 wordt de eerste luchthavenwinkel Caviar House geopend te Genève. Vanaf dat ogenblik krijgt de firma een internationale dimensie.

DE ERFGENAMEN.

Van in hun prille jeugd worden zijn zoon Peter G. Rebeiz, thans PDG van Caviar House, en diens twee zusters Natalie Rebeiz-Nilsen en Mikaela Rebeiz, respectievelijk verantwoordelijk voor Caviar House te Londen en te Kopenhagen, ingeschakeld in het kaviaaravontuur. Op achtjarige leeftijd vergezellen zij hun vader op zijn reizen naar Iran en leren daar de subtiele verschillen van de kaviaar onderkennen. Zij doorlopen de hele ladder van de opleiding: inpakken, aankopen, verkopen.

In 1981 sticht Peter G. Rebeiz de Genese zetel van Caviar House en brengt zo de internationale ontwikkeling van de firma in een hogere versnelling.

BEHEERSING VAN A TOT Z.

In de besloten wereld van de kaviaar is Caviar House de enige firma die het proces beheerst in al zijn stadia vanaf de invoer tot de distributie. Dit geldt echter niet voor de productie zelf, maar op dat, vlak werkt Caviar House rechtstreeks met Iran en de Sovjet-Unie. Het stadium van de distributie kan alleen worden gerealiseerd dank zij het net van luchthavenwinkels.

Dit is de enige manier voor de familie Rebeiz om trouw, te blijven aan hun passie voor kwaliteitskaviaar.

DE SAGE VAN CAVIAR HOUSE.

1950

Oprichting van de eerste Caviar House winkel te Kopenhagen

1968

Opening van het eerste verkoopspunt in Zwitserland, binnen het Genese winkelmagazijn “Au Grand Passage”.

1972

Inrichting: van de eerste Caviar House Luchthavenwinkel in de transitzaal van een luchthaven te Genève-Cointrin.

1975

Opening van een tweede winkel aan de Terminal B van de luchthaven van Zürich-Kloten.

1983

Lancering van een distributieactiviteit voor kaviaar op de Zwitserse markt. Doelgroep bij uitstek: de restaurants, de delicatessenwinkels, de tafelhouders en de vishandels.

1984

Opening van de derde luchthavenwinkel op London Heathrow (Terminal2).

1985

Opening van een winkel op de luchthaven van Zürich-Kloten (Terminal A) Het is de tweede winkel in deze luchthaven.

1986

Een tweede stadswinkel Caviar House wordt gevestigd te Genève, place de la Fusterie. Dit jaar wordt een franchisecontract ondertekend voor een stadswinkel te Lissabon.

1987

Opening van een tweede luchthavenwinkel te Genève-Cointrin en in London Heathrow (Terminal 4) .

Oprichting van de CVH Holding S.A. met maatschappelijke zetel te Genève.

Dit wordt het beslissingscentrum van de Groep.

1988

Opening van de derde luchthavenwinkel op London Heathrow (Terminal 1)

1989

Opening van de vierde luchthavenwinkel op London Heathrow (Terminal 4).

Ondertekening van een franchisecontract voor een winkel op de luchthaven van Lissabon.

Opening van de derde stadswinkel, in de Uraniastrasse te Zürich. Inhuldiging van het eerste, in de winkel geïntegreerde degustatiesalon: Caviar House Fusterie te Genève.

1990

Opening van twee luchthavenwinkels te London Gatwick (Noord en zuid Terminals).

Ondertekening van een licentiecontract in de luchthavens van Wenen en Singapore.

Opening van een Seafood Bar in de luchthaven van London Heathrow(Terminal 14).

Opening van een stadswinkel, binnen de omheining van een hotel: het Schweizerhof te Bern.

Ondertekening door Caviar House van een jointventure contract, voor de wereldwijde en exclusieve verdeling van zalm van het merk BALIK.

Oprichting van een dienstenfirma: Caviar House Coordination Center S.A. met basis te Brussel in België.

1991

Eerste inplanting van Caviar House in Noord-Amerika door de opening van drie Caviar House winkels aan Terminal 2 en in de nieuwe Terminal 3 van de luchthaven van Lester B. Pearson te Toronto.

Ondertekening van een derde franchisecontract voor een winkel in Portugal en opening van een winkel te Cascais.

Opening van een winkel, twee salons en een handelsstructuur die is aangepast aan de Belgische regionale en nationale markt, in nummer 144 van de Louizalaan te Brussel.

1992

Opening van een winkel, een degustatiesalon en een commerciële structuur gericht op de regionale markt van Zuid-Frankrijk, binnen het hotelcomplex van Noga Hilton op La Croisette te Cannes.

Opening van een Caviar House winkel aan Terminal 2 van de luchthaven van Narita. Japan, voorzien voor het einde van 1992.

Na de intensieve inplanting in de twee voornaamste luchthavens van London, Heathrow en Gatwick, wordt in november in het centrum van Londen een winkel, een geïntegreerd degustatiesalon en een, op de Engelse markt gerichte, commerciële structuur geopend.

HET CONCEPT – KWALITEIT:

DE ETHIEK VAN CAVIAR HOUSE

Het fundament waarop Caviar House stoelt, is een vast omlijnd idee over kaviaar: strenge regels en topkwaliteit. Terwijl de steureitjes de banier blijven van de firma, zijn andere delicate en fijne producten het repertorium van het huis komen aanvullen. Ondermeer de zalm.. maar niet zo maar zalm: BALIK, waarvan Caviar House de exclusieve verdeler over de hele wereld is geworden, is een zalm uit de duizend.

Sinds 1978 wordt hij gerookt volgens een voorouderlijke methode die is overgeërfd uit de tijd van de Tsaar. BALIK is een authentiek product van uitzonderlijke fijnheid,dat volledig beantwoordt aan het kwaliteitsconcept van Caviar House !

KAVIAAR OPNIEUW ONTDEKT

Sinds ongeveer een eeuw behoort kaviaar tot de klassieke gastronomie. Hij wordt onderverdeeld in drie soorten naargelang de variëteit van de vis: beluga, sevruga en osciètre. Drie soorten die ongeveer dezelfde raakpunten hebben als de wijnen van Bordeaux, Bourgogne en de Elzas.

– De beluga is zeldzaam en uitermate duur. De grijze korrels zijn bedekt met een vliesdun membraan. Kenmerkend is een witte stip. De enige vleesetende steur.

– De sevruga heeft een warme levendige en licht jodium smaak. De korrels zijn tamelijk zwart van kleur en klein.

– De osciètre heeft geen eenvormige structuur en smaak. De eitjes evolueren immers volgens de leeftijd van de vrouwtjesvis die 80 jaar kan bereiken. Bij het begin van de vruchtbare periode zijn de eitjes fijn, diepzwart en zeer compact van smaak. Bij het ouder worden van de vis, krijgen de eitjes een steeds lichtere kleur. De smaak wordt subtieler naarmate de kracht ervan afneemt. De eitjes van oudere vissen worden vlezig en goudkleurig en vormen een kaviaar met een ongeëvenaard rijk aroma.

Eigenaardig genoeg maken de producerende landen dit onderscheid niet. Ze leveren “en vrac” allerlei soorten kaviaar die, hoewel afkomstig van een osciètre-vrouwtje, volkomen van elkaar verschillen, zowel voor wat het uitzicht als de smaak betreft.

Juist om deze verschillen in ere te houden en er de subtiele kenmerken van te herstellen, was Caviar House de eerste firma die een systeem van selecties invoerde. Vanaf dat ogenblik was het alleen nog zaak een aangepaste verpakking en bewaarmethode te vinden om de broze eitjes te beschermen.

ONVERBIDDELIJKE SELECTIE VOOR KWALITEITSSELECTIES

Een eerste kwaliteitscontrole wordt door Caviar House uitgevoerd bij aankomst in de originele verpakking. Om na te gaan of een kaviaar bij de verpakking in Iran alle noodzakelijke zorgen heeft gekregen, volstaat het om een staafje te planten in het midden van de massa. Wanneer, bij enkele draaiende bewegingen, het staafje rechtop blijft, kan men er zeker van zijn dat de kaviaar niet slecht werd behandeld. Ook moeten de eitjes volledig van elkaar kunnen worden gescheiden.

HOE EEN TWIJFELACHTIGE KAVIAAR HERKENNEN?

Bepaalde verschijnselen wekken echter het wantrouwen op. Zo is een laagje zout aan de oppervlakte geen goed voorteken. Een matte tint en een gesloten parfum wijzen op een verouderde kaviaar. Het toppunt van afgrijzen beleeft men wanneer op de snijlijn van deksel en bodem sporen van roestvorming te zien zijn. Dit bewijst dat de kaviaar tenminste 1 jaar oud is.

Eén van de belangrijkste vernieuwingen van Caviar House was dat het huis de eerste invoerder op de internationale markt is geweest, die binnen de familie van sevruga of osciètre kaviaar de eitjes heeft geselecteerd en ondergebracht in categorieën volgens steurvrouwtjes. Omwille van zijn zeldzaamheid kan de beluga niet worden onderverdeeld in meerdere selecties.

Caviar House CaviarCaviar House Caviar

DE SELECTIES VAN HET HUIS.

De ROYAL BLACK, geselecteerd door Caviar House, is een osciètre-kaviaar, afkomstig van een jonge vrouwelijke steur van twintig tot veertig jaar oud. De korrels zijn zwart, de omvang en de fijne smaak doen denken aan de beluga.

De IMPERIAL kaviaar is een osciètre met zwarte korrels, waarvan de kleur varieert tussen amber en diep goudgeel. Hij is afkomstig van een vis van meer dan 80 jaar oud en bezit een fabelachtige smaak. Deze kaviaar, nog zeldzamer dan de Royal Black, werd destijds voorbehouden voor het persoonlijk gebruik van de Sjah.

Bemerking: Veel concurrenten dachten dat dit een commerciële list was. Bijgevolg poogden ze dit procedé na te volgen zonder ooit te hebben begrepen dat het principe een absolute strengheid in de selectie vereist.

Derhalve stelt Caviar House zich niet tevreden met het isoleren van de lichtgekleurde osciètre-eitjes om aan deze de naam “Imperial” te geven. De kaviaar moet integendeel getoetst worden op talrijke criteria zoals het kaliber en de kleur, de nauwkeurigheid van het zouten, de textuur van de korrels en de manier waarop ze in de mond uiteenvallen.

Tenslotte is er de CLASSIC GREY kaviaar, jongste aanwinst van het huis. Hij werd speciaal ontwikkeld om de 40ste verjaardag van Caviar House op waardige wijze te vieren. Hij is een eerder zeldzame sevruga met als bijzonderste kenmerken een zeer heldergrijze kleur en een aanzienlijk zware korrel.

DE VERPAKKING:

VOORWAARDE “SINE QUA NON”

DRIE TECHNISCHE HULPMIDDELEN

Om zijn kwaliteitsbelofte hard te maken zag Caviar House zich verplicht om heel wat, soms vreemde, gebruiken en gewoonten van beroepsmensen vaarwel- te zegqen en om op het technologische vlak een aantal vernieuwingen in te voeren zoals :

– de techniek van vacuümverpakking

– het kwaliteitscontrolebandje

– de isothermische doos.

Van de bewaringstechniek voor kaviaar kent men doorgaans slechts het zouten. Bij het begin van deze eeuw, was dit voor een gedeelte ook waar. De Russische handelaars brachten kaviaar, samen met zijn toen noodzakelijke aanvulling, de wodka, naar Europa. Gezien de lange reis en de daaraan verbonden ongemakken gaf men de steureitjes een aangepaste (sterk overdreven) pekelbehandeling. De smaak van pekel en oude vis bleef, bij het eten in de mond hangen en het was de taak van de wodka om die smaak weg te spoelen.

Sindsdien is er heel wat veranderd. In nauwelijks 20 dagen bereikt de kaviaar vanaf de visplaats zijn Europese bestemming. Als de kaviaar volgens de regels werd behandeld, bestaat er geen enkele reden om in slechte toestand ter bestemming te komen. De gevaarlijke periode bevindt zich tussen de aankomst in Europa en het ogenblik van de degustatie. In die tijdspanne kan er veel scheef lopen. Het wekt verbazing om zien dat verbruikers, die doorgaans zeer kieskeurig en veeleisend zijn bij de aankoop van vis, omzeggens met gesloten ogen kaviaar nuttigen die soms meer dan één jaar oud is. Dit komt zeer vaak voor, zelfs in de beste restaurants.

De vacuümverpakking, het kwaliteitscontrolebandje en de isothermische doos werden door Caviar House ontworpen en ontwikkeld om paal en perk te stellen aan deze misbruiken en zo het vertrouwen van de verbruikers te herstellen.

DE VACUUM-VERPAKKING

Lucht is de gevaarlijkste vijand van kaviaar. Contact met de lucht veroorzaakt een onmiddellijke oxydatie die in minder dan één uur de subtielste selecties kan bederven. Bijgevolg zal een meermaals geopende doos heel vlug niets anders bevatten dan een slappe en olieachtige kaviaar. Caviar House was bij de eersten om de traditionele dozen, afgesloten met behulp van een poreuze elastieken ring, terug in gebruik te nemen. Tegelijk werd de techniek van de vacuümverpakking toegepast om de kaviaar efficiënt te beschermen. De reden ligt voor de hand: door de hoeveelheid zuurstof, die in de doos steekt, te delen door 20 vertraagt men in dezelfde mate de bacteriologische groei in het product.

HET KWALITEITSCONTROLEBANDJE

Toen deze omwenteling in de kwaliteit aan de gang washad Caviar House zich kunnen beperken tot het afleveren van een product dat gaaf en onberispelijk is op het ogenblik van de aankoop. Een dergelijke houding, gerechtigd op zichzelf, zou echter niet stroken met de filosofie van het huis. Men wilde het product begeleiden tot op de tafel- opdat niets dit sublieme ogenblik zou verstoren.

EEN HEUSE “VEILIGHEIDSGORDEL”

Het kwaliteitscontrolebandje is de tweede waarborg die Caviar House biedt.

Het gebeurt, jammer genoeg, dat men in het restaurant kaviaar krijgt opgediend uit een doos die, naargelang het aantal bestellingen, meerdere keren werd geopend. Het is onvoorstelbaar dat men een Grand Cru Classé zou laten inschenken zonder dat de wijnmeester vooraf de zorgvuldig gekurkte fles heeft laten zien.

Deze vaststelling heeft Caviar House op een eenvoudige maar ingenieus idee gebracht. Iedere doos kaviaar, welke ook de “selectie,’ is, wordt omsloten door een eenvoudig papieren kwaliteitscontrolebandje. Dit gebeurt in de verpakkingsafdelingen van Caviar House. Zo kan men onomstotelijk bewijzen dat de eitjes slechts eenmaal de lucht hebben gezien, namelijk toen ze uit de oorspronkelijke verpakking van de Iranese visbedrijven werden overgebracht in de dozen van Caviar House.

Daarnaast vermeldt het bandje nog de datum van de visvangst zodat bedrog met versheid voortaan uitgestoten is. De verbruikers die hiervan op de hoogte zijn, kunnen voortaan van de restauranthouder eisen dat hij de doos, voorzien van het kwaliteitscontrolebandje, Iaat zien.

DE ISOTHERMISCHE DOOS

Het kwaliteitscontrolebandje waarborgt de versheid op het ogenblik van de aankoop. Dit volstaat echter niet. Tussen de plaats van aankoop en de woonplaats van de verbruiker kunnen grote temperatuurverschillen in één klap de beste selecties doen ontaarden in een olieachtig smeersel. Een doos die men bijvoorbeeld koopt in een winkel van een luchthaven komt doorgaans terecht tussen een toiletzak en een of ander kledingstuk. Daar moest iets op worden gevonden. Caviar House ontwierp de isothermische doos in polystyreen. Deze doos bevat twee ronde cellen van verschillende grootte waarin verpakkingen van 125 g tot 1 kg passen. Deze doos is uitgerust met een “ice-box” die de juiste temperatuur in stand houdt gedurende 48 uren. wat ruim genoeg is om naar een ander land of werelddeel te reizen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s